برای اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام با مسئول آموزش ، شماره 09198243400، خانم ذوالقدر تماس بگیرید.

درباره دوره

در اکثر بیمارستانهای جنجال قسمتی جهت استریل کردن وسایل و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.این بخش از بیمارستان تحت عنوان واحد استریلیزاسیون مرکزی یا CSR و یا CSSD شناخته می شود. این واحد را می‌توان هسته اصلی بیمارستان نامید زیرا کلیه فعالیتها و خدمات بیمارستانی وابسته به این بخش می‌باشد .

سرفصلهای دوره:

• مبانی استریلیزاسیون

• روشهای پاکسازی و شستشو و ضدعفونی محیط و تجهیزات
• آشنایی با دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون و استانداردها
• شناخت چیدمان ست ها
• مواد و ملزومات آماده کردن ست ها
• انبارش و تغییر و تحول ست ها
• آشنایی با دستگاه اتوکلاو و فور

مخاطبین این دوره:

پرسنل شاغل در بیمارستانها افراد جویای کار جهت کار در بخش CSR کلینیکها پرسنل اتاق عمل کادر پرستاری بخش های جراحی و اور‍ژانس

طول مدت دوره:

۳۰ ساعت

نحوه برگزاری دوره:

تئوری/عملی