برای اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام با مسئول آموزش ، شماره 09198243400، خانم ذوالقدر تماس بگیرید.

درباره دوره

دوره آموزشی دیالیز

 

توضیحات:

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد. بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد .

دیالیز یکی از خدمات درمانی برای بیماران کلیوی است. همودیالیز یک روش درمانی سخت و پیچیده است که برای ارائه خدمات در آن باید هماهنگی بیمار با متخصص کلیه، پرستار دیالیز، مددکار اجتماعی، و متخصص تغذیه فراهم شود.

روزانه صد ها نفر به بیماران کلیوی افزوده می شود و نیاز به مراقبت از آن ها و ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت افزایش می یابد. بدین منظور باید پزشکان و پرستاران متخصصی که مهارت کافی در ارائه خدمات باکیفیت دیالیز به بیماران کلیوی وجود داشته باشد

 

اهمیت برگزاری دوره دیالیز

با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دوره آموزشی دیالیز - موسسه پرستاری ناجیان فرشته سا - نفس

محتوای دوره

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

  • بررسی بیمار و روشهای تشخیصی در بیمار با اختلالات سیستم کلیوی
    00:00 

اختلال مایعات و الکترولیت ها

نارسایی حاد کلیوی- نارسایی مزمن کلیوی

راههای دستیابی به عروق خونی

مراقبت های پرستاری قبل، حین و پس از دیالیز در بیمار تحت همو دیالیز

عوارض همو دیالیز

دیالیز صفاقی و انواع روش های آن

پیوند کلیه و مراقبت در بیمار تحت پیوند کلیه

 
    مدت زمان  100   ساعت
دوره آموزشی دیالیز - موسسه پرستاری ناجیان فرشته سا - نفس