برای اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام با مسئول آموزش ، شماره 09198243400، خانم ذوالقدر تماس بگیرید.

درباره دوره

دوره CCU

 

توضیحات:

از ویژگی های مهم این دوره های آموزشی می توان به دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر اشاره کرد.

اهمیت برگزاری دوره CCU

با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محتوای دوره

آناتومی و فیزیولوژی قلب

 • آناتومی و فیزیولوژی قلب و بررسی سیستم قلب و عروق در سلامتی انسان
  00:00 

اقدامات پایه احیا قلبی تنفسی BLS

 • باز کردن راه هوایی -دادن تنفس مصنوعی – اجرای ماساژ قلبی
  00:00 

اقدامات پیشرفته احیا قلبی تنفسی ACLS

 • داروها و دستگاه الکتروشوک
  00:00 

لوله گذاری داخل نای

 • لوله گذاری داخل نای Endo Tracheal Intubation
  00:00 

اصول الکتروکاردیوگرام

 • آشنایی با دستگاه EKG – NSR- ریتم و ریت و محور- دیس ریتمی های (فوق بطنی )
  00:00 

اصول الکترو کاردیوگرام

ایسمکی و آسیب میوکارد

 • اصول پیشگیری و درمان در ACS- پیس میکر
  00:00 

کارعملی و تمرین EKG

 • مروری بر گرافی قفسه سینه و قلب
  00:00 

محاسبات دارویی

احیا نوزادان

 • مدل رفتاری و مدیریت استرس در CCU
  00:00 
    مدت زمان  45 ساعت
دوره CCU