مرکز خدمات پزشکی و پرستاری نوید بخشان سلامت

درباره ما :

موسسه درمانی و آموزشی نوید بخشان سلامت  که در حوزه درمان و تجهیزات و آموزش فعالیت خود را شروع نموده که در زیر مجموعه تعاونی موسسه خدمات پرستاری نوید بخشان سلامت باشماره پروانه 3-253022 می باشد کلیه خدمات از همین مجوز انجام خواهد داد که قراداد آموزشی همکاری را بانظام پرستاری تهران و تعاون نظام سلامت و مرکز علم اندیشان پرستاری انجام می دهد.

 حیطه فعالیت :

1- کمک به اهداف جمهوری اسلامی ایران در بخش سلامت

2- ارائه خدمات در زمینه آموزش ونظارت به بهداشت محیط کار و اماکن عمومی

3- همکاری با نهادهای بین المللی در جهت توسعه و صدورخدمات سلامت

4-ایجاد زمینه برای فعالیت فارغ التحصیلان رشته های سلامت

5- خدمات رسانی شبانه روزی از نظر درمانی و تجهیزات برای تمام جامعه

6- تهیه تولید و پخش لوازم پزشکی و بهداشتی

7- اشتغال زایی برای تمام افراد جامعه

مجوزهای نوید بخشان سلامت :