طرح مراقبت پرستاری در منزل

طرح مراقبت پرستاری در منزل نوید بخشان سلامت به معنای حمایت و مراقبت بهداشتی و درمانی بیماران در خانه توسط افراد دارای مجوز در این زمینه می باشد، که موسسه آموزشی و درمانی نوید بخشان سلامت مشمول این مجوز می باشد. دلایلی که نیاز است که خدمات مراقبتی و درمانی در منزل انجام شود: 1- […]

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟ این ویدیو به شما کمک می‌کند، این موارد را درک کنید: • سرطان چیست • سرطان چطور شروع می‌شود • دستگاه لنفاوى چه عملکردی دارد.