برای اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام با مسئول آموزش ، شماره 09198243400، خانم ذوالقدر تماس بگیرید.

دوره کمک پرستاری

 

توضیحات:

دوره کمک پرستاری زير نظر مركز ملى و آموزش مهارتى و حرفه اى علوم پزشكى
نحوه برگزارى دوره: نظرى(تدريس مدرس)
عملی(پراتيك)
بالینی(كارورزى در بيمارستان)

طول مدت دوره:
١٣٨٠ ساعت (٣٠٠ ساعت نظرى و ١٠٨٠ ساعت بالينى)
كارورزيها در بخشهاى مختلف بيمارستان زير نظر مربى مُجرب انجام ميشود
بخشهاى بيمارستان جهت كارورزى:
بخشهاى داخلى
بخشهاى جراحى
بخشهاى اورژانس
بخشهاى اعصاب و روان
بخشهاى اطفال
بخشهاى زنان
بخشهاى اتاق عمل و CSR

تعريف كمك پرستار:

افرادى كه پس از ثبت نام کمک پرستاری و طی کردن این دوره می توانند زیر نظر پرستاران در بیمارستان ها و درمانگاه ها مشغول به کار شوند. اين افراد ميتوانند در بخشهاى مختلف بيمارستان طبق شرح وظايفى كه براى آنها تعريف شده كار كنند و كار اصلى كمك پرستاران رسيدگى به امور بيماران و كمك به مشكلات حركتى ،تغذيه اى و بهداشت مددجويان
ميباشد .

شرح وظايف كمك پرستار:

کمک به فرایند بهبودی بیمار (کمک هنگام راه رفتن و…)
كمك به تغذيه بيمار
كمك به بيماران در مورد مسائل بهداشتى(حمام كردن و…)
دادن پوزیشن مناسب به بیمار در بخش مطابق دستور
آماده کردن تخت بیمار قبل از ورود وی به اتاق
پاکیزه نگاه داشتن ابزار و تجهیزات پزشکی
انجام وظیفه مطابق با برنامه سرپرست خود
اقدامات اولیه در بیماران اورژانس
کمک به غذا خوردن بیماران
* مراقبت از جسد

    مدت زمان  100   ساعت
دوره آموزشی سالمندیاری - مراقبت از سالمندان - موسسه پرستاری ناجیان فرشته سا - نفس