برای اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام با مسئول آموزش ، شماره 09198243400، خانم ذوالقدر تماس بگیرید.

درباره دوره

اصول استریلیزاسیون

 

توضیحات:

دوره اصول استریلیزاسیون (CSR)و مهارت کار در CSSDدر اکثر بیمارستانهای جنجال قسمتی جهت استریل کردن وسایل و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.این بخش از بیمارستان تحت عنوان واحد استریلیزاسیون مرکزی یا CSR و یا CSSD شناخته می شود. این واحد را می‌توان هسته اصلی بیمارستان نامید زیرا کلیه فعالیتها و خدمات بیمارستانی وابسته به این بخش می‌باشد .

محتوای دوره

سرفصلهای دوره:

• مبانی استریلیزاسیون

• روشهای پاکسازی و شستشو و ضدعفونی محیط و تجهیزات

• آشنایی با دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون و استانداردها

• شناخت چیدمان ست ها

• مواد و ملزومات آماده کردن ست ها

• انبارش و تغییر و تحول ست ها

• آشنایی با دستگاه اتوکلاو و فور


مخاطبین این دوره:

پرسنل شاغل در بیمارستانها افراد جویای کار جهت کار در بخش CSR کلینیکها پرسنل اتاق عملکادر پرستاری بخش های جراحی و اور‍ژانس

طول مدت دوره :۳۰ ساعتنحوه برگزاری : تئوری/عملی
دوره آموزشی سالمندیاری - مراقبت از سالمندان - موسسه پرستاری ناجیان فرشته سا - نفس